Objavljeno: 14.09.2017. do 27.09.2017.

Poziv na uvid u spis: Objavljeno 14.09.2017. - Izdavanje lokacijske dozvole za formiranje građevne čestice građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava trafostanica 20/0,4 kV Benčići, 2. skupine i građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - „20 kV kabel za TS Benčići, TS 20/0,4 kV Benčići i NN mreža iz TS Benčići“, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br.542, 548/1, 534/1, 383/10, 5472/2, 383/4, 383/3, 5472/9, 5472/5, 5472/2, 5474/3, 257/18, 5519, 4310/1, 4310/2, 4226/62, 4226/65, 4226/151, 4226/159, 4226/79, 4322/2 k.o. Hum (Benčići, ).

UP/I-350-05/17-01/000067
URBROJ:2163/1-18-02/3-17-0009
Buzet, 13.09.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (195 kB)