SPUO 2017. godina

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, ovdje 

Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 13. rujna 2018. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 13. rujna 2018. godine

Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 13. rujna 2018. godine

Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliša Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrtu prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 4.9.2018. godine

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliša Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrta prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 4.9.2018. godine

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 02. siječnja 2018. godine

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava, objavljeno 17. studenog 2017. godine

Obrazac 1. Utvrđivanje opsega sadržaja Strateške studije (scoping), objavljeno 17. studenog 2017. godine

Odluka o izradi strateškog dokumenta „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“, objavljeno 27. rujna 2017. godine

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, objavljeno 27. rujna 2017. godine