Istarska županija, Župan, objavljuje ispravak natječaja

Istarska županija, Župan, objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 98/2017, za imenovanje voditelja/ice Službe za unutarnju reviziju Istarske županije, ispravlja se na način da se ispravljaju posebni uvjeti koji glase:

„- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na poslovima iz područja unutarnje revizije

Tekstom koji ispravno glasi:
„- pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine na poslovima unutarnje revizije ili revizije.“
U ostalom dijelu javni natječaj ostaje neizmijenjen.

Istarska županija