6. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/86
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 8. studenog 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
6. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 20. studenog 2017.
godine, s početkom u 10,00 sati u

Gradskoj palači Grada Pule, Forum 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na k.č. br. 6207/1, k.o. Pula

NAPOMENA:
Za sve vijećnike osigurat ćemo parking kod Konzumovog centra (ex Mercator) na Šijanskoj cesti, te prijevoz autobusom do Gradske palače u Puli.

Nakon sjednice Skupštine održat će se prezentacija i obilazak postrojenja Kaštijun u maksimalnom trajanju od jednog sata.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik

Valter Drandić, v.r.