Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Istarska županija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini

PDF dokument     CSV dokument