Objavljeno: 17.04.2018. do 25.04.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodovodni ogranak Funtana Istok

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000087
URBROJ: 2163/1-18-05/2-18-0004
Poreč, 13.04.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (318 kB)