Objavljeno: 13.06.2018. do 27.06.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola sustava prijenosa električne energije - "20 kV kabel za TS Benčići, TS 20/0,4 kV Benčići i NN mreža iz TS Benčići", na k.č. br. 542, ..., 4322/2, k.o. Hum Benčići

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000484
URBROJ: 2163-1-18-02/3-18-0006
Buzet, 11.06.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (161 kB)