13. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/33
URBROJ: 2163/1-01/4-18-01
Pazin, 27. lipnja 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
13. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Odluka o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje
  b. Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije
  c. Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Deklaracije o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije
 5.  
  a. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
  b. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Istarske županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Istarske županije za ulaganja u Domove za starije i nemoćne osobe Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Tar-Vabriga – Torre-Abrega
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Pula
  c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rabac
  d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Lučke uprave Rovinj
  e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula
 15. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Istarske županije u Udrugu Modelna šuma „ Sliv rijeke Mirne“
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije
 17. Prijedlog Rješenja o šestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Puli
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Puli
   

NAPOMENA: Konačan tekst Prijedloga Deklaracije o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije dostavit ćemo Vam naknadno

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.