Objava rezultata Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini za prioritetna područja: odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“ br. 26/15.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17., 19/17.), Istarska županija objavljuje rezultate nakon provedenog postupka Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini objavljenog 1. ožujka 2018. godine i pravovaljanih prijava pristiglih za prioritetna područja: odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost, u drugom krugu, tj. od 3. svibnja 2018. godine do zaključno 12. rujna 2018. godine.

Odluka župana o visini odobrenih sredstava za financiranje preostalih programa i/ili projekata male vrijednosti u 2018. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti