Objavljeno: 07.11.2018. do 20.11.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za rekonstrukcija dijela postojećeg kanalizacijskog cjevovoda, na k.č. br. 487/3, ..., k.o. Buzet Buzet i na k.č. br. 874, ..., k.o. Buzet Stari grad


KLASA: UP/I-350-05/18-01/000141
URBROJ: 2163-1-18-02/3-18-0009
Buzet, 05.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (126 kB)