Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj, 25/13, 85/15), Istarska županija otvara i objavljuje, dana 28. prosinca 2018. godine,

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

O NACRTU OPERATIVNOG PLANA RAZVOJA CIKLOTURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE 2019. – 2025.

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Operativnog plana razvoja cikloturizma Istarske županije 2019. – 2025.
  2. Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave, građani, institucije, ustanove, organizacije i udruge, odnosno cjelokupna zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Nacrt Operativnog plana dostavi svoje prijedloge i mišljenja.
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 28. prosinca 2018. do 26. siječnja 2019. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen svim traženim podacima te u roku dostavljen na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr .
  5. Ova objava biti će istaknuta na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr .
  6. Po završetku savjetovanja će svi pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima, koje će biti objavljeno na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr, najkasnije 10. veljače 2019.
  7. Tekst Nacrta Operativnog plana razvoja cikloturizma Istarske županije 2019. – 2025. godine možete preuzeti ovdje.
Privitak:


Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Operativnog plana

Glavni je cilj Operativnog plana dobiti cjeloviti dokument na temelju kojega će se razvijati cikloturizam Istarske županije do 2025. godine što je ujedno i jedna od smjernica operativne strategije razvoja proizvoda iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. g. Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije temelji se na obveznim elementima operativnih planova razvoja cikloturizma na području županija RH: uvod; analiza postojećeg stanja cikloturizma na području županije; SWOT analiza; vizija i ciljevi razvoja cikloturizma; standardi za razvoj cikloturističke infrastrukture i ponude cikloturizma; razvojni projekti s operativnim planovima razvoja (infrastruktura, zakonska regulativa, edukacija, cikloturistička ponuda, sustav informiranja i marketing).

Cikloturizam je važan turistički proizvod koji privlači sve veći broj posjetitelja i turista u Istarsku županiju,  stoga, uključivanjem što većeg broja dionika želimo kvalitetno planirati razvoj ovog segmenta turizma, te time utjecati na održivi razvoj proizvoda,  zadovoljstvo turista, ali i lokalnog stanovništva, te podignuti razinu sigurnosti na cestama.

Budući Operativni plan ima utjecaj na interes svih građana Istarske županije te se provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Za provedbu ovog savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2018. godinu.