OPUO - 2019. godina

Izgradnja kampa „Mlaka T33“ u Općina Tar-Vabriga

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III, na području Grada Labina