Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske), Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije  raspisuje:

Oglas za prijam
u službu  na određeno vrijeme
 u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

Na radno mjesto:

1. Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte i razvoj – provedba projekta „KAŠTELIR“, 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 30.03.2021.g., odnosno do završetka provedbe projekta, u punom radnom vremenu, (mjesto rada Pazin).

Preuzmite Oglas u pdf formatu