Javni natječaj za prijam u službu u Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje i Poreč

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) v.d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca


2. VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Preuzmite Natječaj u pdf formatu