Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu (KLASA: 402-07/19-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02, od 06. svibnja 2019. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu  dana 16.05.2019. godine i objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

JAVNI POZIV (pdf) – cijeli sadržaj

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice:
http://javne-potrebe.istra-istria.hr

OBRASCI

  1. Obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  2. Obrazac: Izjava da nije dobivena potpora za istu namjenu iz drugih izvora

Korisničke upute za ispunjavanje on line prijave