Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Stručnu službu Skupštine Istarske županije na radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca za sjednice

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske), Pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije raspisuje

Javni natječaj za prijam
u službu na neodređeno vrijeme
u Stručnu službu Skupštine Istarske županije

Na radno mjesto:

1. Stručni/a suradnik/ca za sjednice,
jedna/na izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme (mjesto rada Pazin).

 Preuzmite Natječaj u pdf formatu