25. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/49
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 19. rujna 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
25. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Opće bolnice Pula u iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli

Dopuna dnevnog reda 25. sjednice Skupštine:

  1. Zaključak o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.