Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. st. 1. podst. 3. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18) v. d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

na radna mjesta:

1. VIŠI  STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene, a do povratka duže odsutne službenice na posao, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj (mjesto rada Bale) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene, a do povratka duže odsutne službenice na posao, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Preuzmite Oglas u pdf formatu