Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2020. godini

Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti KLASA:402-01/20-01/04, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 19. veljače 2020.g., Istarska županija dana 01. ožujka 2020. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2020. godini

Preuzmite poziv u pdf formatu


Natječajna dokumentacija: