Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Radi provođenja preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19), s ciljem zaštite zdravlja građana i zaposlenika u nadležnim upravnim organizacijama, dostavljaju se upute u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. (u daljnjem tekstu Natječaj), a za kojeg se prijave (s dokazima/dokumentacijom) dostavljaju kao e-prijave putem linka: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Za dokazivanje materijalnog položaja zajedničkog domaćinstva i radnopravnog statusa (pored ostalih dokaza ):

  • točka V.6. Natječaja: za nezaposlenu osobu koja je prijavljena na Hrvatski zavod za zapošljavanje potrebno je dostaviti zahtjev  za izdavanje Uvjerenja o statusu nezaposlene osobe za razdoblje od rujna 2019. do veljače 2020. Uz zahtjev potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu osobnu iskaznicu s obje strane, te dostaviti na mail adresu hzz.pula@hzz.hr. Hrvatski zavod za zapošljavanje dostaviti će traženo Uvjerenje na mail adresu s koje je upućen zahtjev
  • točka V.9., Natječaja: za sve članove zajedničkog domaćinstva (i za maloljetne osobe) potrebno je dostaviti pojedinačni zahtjev (za svakog člana zajedničkog domaćinstva zasebno) za izdavanje Potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2018. godinu na mail adresu pazin_pis@porezna-uprava.hr.  Nadležna ispostava Porezne uprave dostavit će tražene Potvrde na mail adresu s koje je upućen zahtjev.

Za dokazivanje socijalnog položaja zajedničkog domaćinstva, za studenta podnositelja prijave i članove zajedničkog domaćinstva koji nisu korisnici sustava e-građani (pored ostalih dokaza):

  • točka V. Natječaja: za studenta podnositelja prijave: uvjerenje o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 mjeseci)
  • točka V.1 Natječaja: uvjerenje o prebivalištu MUP-a RH za sve članove zajedničkog domaćinstva (ne starije od 6 mjeseci)

potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje uvjerenje o prebivalištu, u kojem trebate navesti svrhu - za ostvarivanje prava na studentsku stipendiju podnositelja prijave na Natječaj (ime i prezime studenta) te priložiti skeniranu/slikanu osobnu iskaznicu s obje strane ili putovnicu. Svaki punoljetni član zajedničkog domaćinstva treba pojedinačno podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja. Zahtjev se podnosi na mail adresu: pu.suip@mup.hr.

Policijska uprava Istarska dostavit će tražena Uvjerenja na mail adresu s koje je upućen zahtjev.

Upućuju se studenti podnositelji prijave, ukoliko do sada nisu zatražili izdavanje navedenih isprava/dokaza, da žurno podnesu navedene zahtjeve.