ŠTO IMAMO?

ŠTO NEMAMO?

ŠTO ŽELIMO?

ŠTO NE ŽELIMO?

KAKO DO CILJA?

TIJELA ZA PRAĆENJE I PROVEDBU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA ISTRE

 

 

Razvoj istarskog turizma od nastanka šezdesetih godina prošlog stoljeća odvijao se manje-više stihijski. Osnovna mu je karakteristika bila ponuda temeljena na proizvodu "sunce i more", građeni su hoteli i turistička naselja od 500 pa i do 1500 ležaja s ciljem ostvarenja "turizma velikih brojki" i punjenjem u tri do četiri mjeseca ljetne sezone. Masovni turizam, kakav je dominirao u Istri, kao uostalom i u cijeloj Hrvatskoj i na čitavom Mediteranu, tek je sporadično nudio kulturne sadržaje, neznatno je koristio prirodne prednosti kao turističku atrakciju, uglavnom je bio bez atraktivnih zabavnih i shopping sadržaja kao i bez jasno definiranih rekreacijskih zona. Unatoč činjenici da se u posljednjih desetak godina pokušavaju uobličiti novi segmenti ponude (poput agroturizma i odmora na selu ili u prirodi, vinskih i bike staza u unutrašnjosti Istre itd), rezultat takvog razvoja je sadašnje stanje u kojemu se gostu na svim turističkim punktovima-područjima nudi "puno sličnog prosječne kvalitete" što je vrlo logičan odgovor na potražnju tržišta i na njegova pravila ponašanja.

Jedini razvojni izlaz iz potrošenog proizvoda i tipa turizma koji je na tržištu definitivno out jest diverzifikacija ponude istarskih turističkih odredišta prema prirodnim i stečenim razvojnim predispozicijama te sukladno tome brzi razvoj novih proizvoda koji će na tržištu tražiti svoje ciljane skupine klijenata. Upravo zato Master plan "prepoznaje" različitosti pojedinih cjelina - clustera, čije će datosti oblikovati u nove proizvode koji moraju biti konkuretni na tržištu i međusobno komplementarni. Nakon niza istraživanja, analiza, anketa, rasprava, radionica iskristalizirali su se obrisi nove istarske turističke budućnosti u šest obalnih clustera te cluster unutrašnjosti Istre. Na području Pule i Medulina supotpisnik izrade MP za sada je samo Arenaturist, ali ne i lokalne turističke zajednice te je definiranje tog clustera dovršeno tek djelomice.

Otočje Brijuni je poseban cluster na kojemu se predviđa elitni turizam. Master plan u sebi sadrži master planove za svaki pojedini cluster a potom, u konačnici, i master plan za čitavo područje Istre.

 
   
 • ŠTO IMAMO?
 • Ekološki zdravu prirodu i more
 • Nepreizgrađen prostor
 • Ljudske potencijale
 • Kvalitetnu hranu
 • Povijesnu i kulturnu baštinu
 • Blizinu emitivnih tržišta
 • Male udaljenosti između obalnog i kontinentalnog dijela
 • Sačuvan autohtoni način života
 • Smještajne objekte prosječne kvalitete - hotele, kampove, apartmane...
   
 • ŠTO NEMAMO?
 • Atrakciju i doživljaj
 • Kvalitetnu zabavu
 • Hobističke i rekreacijske sadržaje
 • Kvalitetnu infrastrukturu
 • Shopping ponudu
 • Kvalitetne proizvode - izlete
 • Smještajne objekte više kategorije
 • Diverzificiranu cijenu, kategoriju i ponudu eno i gastro-usluga
   
 • ŠTO ŽELIMO?
 • Sačuvati čist okoliš
 • Umjesto isključivo sunca i mora, različite proizvode za ciljanog gosta
 • Produženje sezone do devet mjeseci
 • Novo zapošljavanje
 • Kvalitetni turizam s prosječno +3, 4 zvjezdice
 • Kvalitetniji život lokalnog stanovništva
 • Očuvanje lokalnog identiteta i kulture
 • Istru kao destinaciju nezaboravnog odmora
 • Biti atraktivni za kapitalna ulaganja
 • Bolju popunjenost kapaciteta i više cijene
 • Otvaranje mogućnosti za veću potrošnju gostiju
   
 • ŠTO NE ŽELIMO?
 • Međusobnu nelojalnu konkurenciju turističkih područja (clustera)
 • Novu nekontroliranu i nekvalitetnu gradnju koja će devastirati okoliš
 • Pretrpane plaže
 • Gubljenje lokalnog identiteta
 • Masovni turizam niske kvalitete i ponude
 • Stihijski razvoj
 • Da nam drugi upravljaju resursima
 • Ponoviti pogreške konkurencije
   
 • KAKO DO CILJA?

Da bismo još više naglasili ono što imamo, stvorili ono što nemamo, ostvarili ono što želimo te da bismo onemogućili ono što ne želimo, u Istri najprije moramo postići suglasnost o ova četiri ključna pitanja. Međutim, za takvu nam suglasnost i dogovor treba međunarodno konkurentan i uvjerljiv pregovarački okvir u čijoj izradi trebaju sudjelovati svi interesni subjekti istarskog turizma. Upravo ovaj Master plan ima takvu misiju da posluži kao pregovarački sklop i poluga novog razvoja istarskog turizma, a što je uobičajena praksa upravljanja turizmom u brojnim nam konkurentskim zemljama i regijama. Ovim planom danas određujemo kakva će biti sudbina istarskog turizma u idućih tridesetak godina. Na isti način kao što je prije tridesetak godina sličim planovima najvećim dijelom određena slika današnjeg istarskog turizma. Slika o kojoj smo svi suglasni da je moramo mijenjati sukladno današnjim i očekivanim međunarodnim konkurentskim standardima svjetskog turizma. Master plan koji se izrađuje uz pomoć inozemnih konzultanata s referencama prije svega zahtijeva našu aktivnu ulogu da bi dobio životnu i dinamičnu ulogu pregovaračkog okvira. Jer, na koncu, mi ipak vlastitu sudbinu gradimo vlastitim odlukama. Ovaj nam Master plan, prema tome, služi za dogovor ne samo o tome što su nam ciljevi, koji su za sada samo načelno jasni, nego i o tome kako do njih doći dogovorenim sustavom mjera i aktivnosti svih sudionika u istarskom turističkom procesu.

Polazeći od svih navedenih pretpostavki i konačnog cilja, bilo je jasno da takvu budućnost ne može kreirati samo privatni sektor, vlasnici i upravljački timovi hotelskih kuća, ugostitelji i agencije. Gost ne želi biti zatvoren ogradom turističkog naselja, on želi istu kvalitetu i doživljaj, upoznavanje ljudi, običaja i ljepota i izvan "hotelske sobe". Zato je ključna karika izrade i provedbe MP-a povezivanje i suradnja privatnog i javnog sektora koji se isprepliću i prate u svim segmentima ponude - od kreiranja zabave, rekreacijskih i hobističkih zona do napose definiranja prostornih planova koji će pratiti turističke potrebe područja, izgradnju kvalitetne infrastrukture i drugo. Istodobno, ukupni razvoj privatnog sektora bez dogovora s javnim i obrnuto o ključnim pitanjima nije moguć.

   
 • ZA PRAĆENJE I PROVEDBU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA ISTRE
  FORMIRANA SU SLJEDEĆA TIJELA:

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE IZRADE MP-a
Ima šest članova i koordinira svim aktivnostima vezanim za izradu MP-a, komunikacija je između tvrtke THR i svih clustera u Istri, priprema i provodi radionice, određuje dinamiku izrade pojedinih dionica MP-a te ispunjavanje financijskih obveza.

STRUČNI TIM ZA KONTROLU KVALITETE IZRADE MP-a
Sastoji se od 22 člana i čine ga predstavnici svakog potpisnika Ugovora o sufinanciranju, a zadužen je za praćenje kontrole kvalitete izrade MP-a po pojedinim fazama te daje mišljenje, odnosno suglasnost za dokumentaciju koju će u sklopu izrade MP-a dostavljati izrađivač. Tijekom izrade Master plana ovo će se tijelo sastati tri do četiri puta.

OPERATIVNO TEHNIČKO TIJELO
Oko 20 članova po clusteru prikuplja potrebne informacije, statističke podatke i druge važne elemente za pripremu i održavanje radionica, kreira smjernice razvoja koje verificira tzv. Strateško, odnosno Političko tijelo. U njegov sastav ulaze predstavnici svih sudionika u turizmu mikropodručja, donosno clustera poput hotelijera, turističkih zajednica, udruga, ugostitelja, predstavnika grada, općine ili mjesta i drugih. Operativno tehničko tijelo svih do sada odrađenih šest clustera sastalo se u lipnju i listopadu prošle godine iz čega su proizašli temelji odluka o budućem razvoju i profilu pojedinih turističkih područja kao i ukupnom razvoju turističke regije Istre.

POLITIČKO ODNOSNO STRATEŠKO TIJELO
Ima četiri do šest članova po clusteru i potvrđuje odnosno verificira aktivnosti iz prethodne, pripremne faze realizacije projekta, predlaže dodatne mjere i aktivnosti za što kvalitetniju izradu dokumenata te donosi strateške odluke razvoja turizma područja.