Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17, 2/2017, 2/18 i 30/18-pročišćen tekst), Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih JLS, nanstvenoobrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama Klasa: 402-01/20-01/134, Ur. broj: 2163/1-03/18-20-03 od 10. rujna. 2020. godine, te Obrazaca konačne ocjene prijave sa prijedlozima dodjele financijskih sredstava za prijavljene programe/projekte od 8. listopada 2020. godine, razmatrajući prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 13. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje
projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog
gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih
JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim
zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim
udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi
i ustanovama

Preuzmite cijeli sadržaj - pdf dokument u prilogu: