Održan prvi sastanak Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Održan prvi sastanak Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku, a jučer je u Rovinju održan prvi radni sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici dvojezičnih JLP(R)S, odnosno članovi Radne skupine Istarske županije te gradova Pule, Rovinja, Poreča, Novigrada, Buja i Umaga.

Tom prilikom su predstavljeni ciljevi i način rada Skupine, na što se osvrnula v. d. pročelnice UO za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije Tea Batel:

- Jedan od glavnih ciljeva Radne skupine je umrežavanje prevoditelja te razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.

Na sastanku se raspravljalo o problematičnim izrazima, odnosno o nazivima političkih stranaka te o upravno-pravnoj terminologiji. Članica Radne skupine, pravnica Tiziana Paris je održala prezentaciju o urudžbiranju i komunalnom gospodarstvu, s naglaskom na usporedbu termina koji se koriste u Italiji i Hrvatskoj.

Članovi su, također, iskazali zanimanje za predavanja  i stručna usavršavanja u području jezikoslovlja, građevinarstva i proračunskog računovodstva, koji će Istarska županija organizirati u narednom razdoblju.

Sljedeći sastanak je zakazan za drugu polovicu svibnja, a održat će se u Puli.

Podsjetimo , članovi Radne skupine su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji te dvojezičnim gradovima Istarske županije i/ili, ako tijelo nema zaposlenog prevoditelja, vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

Zadaci Radne skupine su: 

•    Razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri;
•    Izdvajanje „problematičnih termina“, tj. stručnih riječi i izraza na hrvatskom jeziku koji imaju višestruke prijevodne ekvivalente na talijanskom jeziku;
•    Komparativna analiza na jezičnoj (leksičkoj, semantičkoj, stilskoj) i pravnoj razini, s posebnim osvrtom na formalne i sadržajne aspekte pri odluci o preuzimanju postojeće upravno-pravne nomenklature na talijanskom jeziku odnosno kovanju novih prijevodnih rješenja;
•    Sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku i njihovo objavljivanje za širu prevoditeljsku zajednicu radi ujednačenog primjenjivanja te prosljeđivanje  donositeljima odluka radi poduzimanja potrebnih radnji (izmjena i dopuna) za uvođenje preporučenih rješenja u odgovarajuće akte;
•    Umrežavanje prevoditelja na području Istarske županije omogućavanjem pristupa kolektivnoj bazi podataka (prijevoda i glosara) u sklopu programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados koji se već koristi - ali samo individualno - na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.