Donesena Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu

Odluku o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu pronađite u prilogu.