CAPonLITTER – značaj regulatornih instrumenata u borbi s problemima morskog otpada

CAPonLITTER – značaj regulatornih instrumenata u borbi s problemima morskog otpada

Prema nedavnoj najavi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u Hrvatskoj će se do kraja godine u potpunosti zabraniti prodaja plastičnih vrećica. Ova odluka dio je šire inicijative o postupnoj zabrani prodaje plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koju je 2019. godine pokrenula Europska unija usvajanjem direktive 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Već od 1. srpnja ove godine uvodi se zabrana prodaje jednokratnog plastičnog pribora za jelo, tanjura, slamki, štapića za uši, miješanje napitaka i štapića za balone, EPS spremnika za hranu i proizvoda od oksorazgradive plastike. Iako navedena direktiva ne uvjetuje zabranu prodaje plastičnih vrećica te se za iste očekuje provođenje akcija podizanja svijesti, ali i nameće načelo “onečišćivač plaća” pri čemu se kao onečišćivača označuje proizvođača, a ne korisnika, Hrvatska je strože odredbe direktive 2019/904 odlučila proširiti i na ovu liniju proizvoda. Tom odlukom značajno će se pridonijeti smanjenu količine plastičnog otpada u Jadranu. Kako piše morski.hr, upravo plastične vrećice su jedan od najštetnijih oblika otpada za morski ekosustav. Prema nekim procjenama, u svjetskim morima nalazi se čak 150 milijuna tona plastike, a ne promijene li se postojeći obrasci ponašanja, do 2050. godine masa plastike u morima premašiti će masu ribe. Ranije spomenuto načelo “onečišćivač plaća“ trebalo bi odigrati jednu od ključnih uloga, barem što se Europe tiče, u promjeni negativnih trendova. Ono se primjenjuje na širok spektar plastičnih proizvoda, a među njima i na ribarske mreže koje vjerojatno predstavljaju najveći izazov u borbi sa zagađenjem mora.

Za postizanje ciljeva definiranih direktivom 2019/904 nužno je njihovo kvalitetno transponiranje u nacionalna zakonodavstva, a nakon toga i u regionalne i lokalne provedbene dokumente. Sredinom travnja, IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija kao projektni partner sudjelovala je na   petoj međuregionalnoj radionici Interreg Europe projekta CAPonLITTER, koju je u online okruženju organizirala UBA – njemačka savezna agencija za okoliš.. Tema ove radionice bili su upravo regulatorni instrumenti i njihov utjecaj na smanjenje korištenja određenih proizvoda, prvenstveno plastičnih, koji završavaju kao morski otpad. Kao i na prethodne četiri radionice, i na petu su bili pozvani dionici iz zemalja partnera. IRENA-a je pozvala Udrugu za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita u ime koje je Tea Kuzmičić Rosandić predstavila projekte “Plastic Smart Cities Croatia” i “For plastic free Croatian Islands”. Prezentacijom je naglašen značaj podizanju svijesti građana i turista o problematici plastičnog otpada te važnosti poduzimanja akcija i definiranja politika koje će doprinijeti smanjenju plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života. Tijekom šestosatne radionice, sudionici su imali priliku pratiti prezentacije dionika iz Bugarske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Njemačke, Portugala i Španjolske te sudjelovati u raspravama s ciljem dijeljenja znanja i  primjera dobrih praksi vezanih uz tematiku morskog otpada. Predstavljeni primjeri dobre prakse koristiti će se za izradu regionalnih akcijskih planova borbe s onečišćenjem morskog ekosustava. Za potrebe Istarske županije, a u okviru projekta CAPonLITTER, taj plan do kraja 2021. godine izraditi će IRENA.

Šesta međuregionalna radionica projekta CAPonLITTER održati će se u srpnju ove godine u organizaciji portugalskih partnera, FCT NOVA - NOVA School of Science and Technology i APA - Portuguese Environment Agency.

Više o projektu CAPonLITTER možete pronaći na službenim web stranicama projekta:

https://www.interregeurope.eu/caponlitter/

Galerija fotografija