MARLESS – Poziv istarskim eko-školama na sudjelovanje u projektnim aktivnostima

MARLESS – Poziv istarskim eko-školama na sudjelovanje u projektnim aktivnostima

Eko-škola je najveći međunarodno licencirani program koji pomaže daljnjem unapređenju obrazovanja u području zaštite okoliša u vrtićima, školama i fakultetima. Provodi se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, razvojnim agencijama, komunalnim poduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a s ciljem obrazovanja nove generacije koja će biti ekološki osviještena i aktivna u svojoj zajednici. U Hrvatskoj trenutačno djeluje više od 300 eko-škola koje su prepoznale važnost tema zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Nacionalni koordinator eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša ( https://www.eko.lijepa-nasa.hr/).

Važnost eko-škola i uključivanje najmlađih u rješavanje pitanja održivog okoliša prepoznata je  i u projektu MARLESS i to kroz problematiku morskog otpada. Projekt planira aktivnosti usredotočene na primjenu dobrih praksi u ranijoj dobi. Cilj je potaknuti učenike, njihove obitelji i zajednicu na preispitivanje konzumerističkog pristupa, poglavito plastičnoj ambalaži, usmjeriti ih na pravila o odlaganju i recikliranju otpada te na sudjelovanje u raznim akcijama čišćenja okoliša. Projektni partneri će provoditi obrazovni program u dva koraka. U prvom će se pripremiti edukativni materijali i organizirati edukativne radionice s eko-školama dok će se u drugom organizirati akcije čišćenja okoliša.

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija, kao projektni koordinator u Istarskoj županiji, poziva osnovne škole da se pridruže projektnim aktivnostima koje se planiraju u školskoj godini 2021/2022. Škole koje se žele pridružiti moraju imati status eko-škole ili biti u procesu prijave.

Predviđene aktivnosti:

•            Edukacija učenika u trajanju od jednog školskog sata o problematici morskog otpada i njegovom utjecaju na okoliš. U sklopu edukacije biti će prikazana dva kratka edukativna filma pripremljena u sklopu projekta.

•            Organizacije međuškolskih natjecanja poput osmišljavanja najbolje kreativne kampanje za ublažavanje problema morskog otpada i organizacije kvizova znanja s pitanjima iz ekologije.

•            Organizacija akcija čišćenja plaža.

Navedene aktivnosti se planiraju u drugom polugodištu školske godine 2021/2022. Detaljan program aktivnosti će se razraditi zajedno sa zainteresiranim školama tijekom prvog polugodišta. Sve troškove organizacije snositi će IRENA.

Sve zainteresirane eko-škole mogu ispuniti obrazac iz priloga kojim će potvrditi svoj interes za sudjelovanje u projektu MARLESS. Ispunjeni prijavni obrazac se dostavlja na adresu nikola.petric@irena-istra.hr najkasnije do 30. rujna 2021. Link za preuzimanje prijavnog obrasca nalazi se na dnu ove vijesti.

 

 

Više informacija o Interreg Italy-Croatia projektu MARLESS možete pronaći na:

 

https://www.irena-istra.hr/hr/podsiteovi/irena/informacije-i-projekti/marless-marine-litter-cross-border-awareness-and-innovation-acti/

 

https://www.facebook.com/marless.marinelitter

 

https://www.italy-croatia.eu/web/marless