Natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2021./2022.

Na ovoj stranici nalaze se poveznice (linkovi) na objavljene natječaje za upis učenika u I. razred  srednje škole u školskoj godini 2021./2022. , sukladno točki XV. stavak 1. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ broj 55/21)  i poveznica (link) za objavljeni Natječaj za prijam učenika u Učenički dom Pula za školsku godinu 2021./2022., sukladno članku 8. stavak 2. i 3. Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ broj 61/21), za ustanove  kojima je osnivač Istarska županija. 

Naziv ustanove:

Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje - Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie:
http://ss-vgortan-buje.skole.hr/upisi

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ - Buje, Buie:
http://ss-leonardodavincibuje.skole.hr/iscrizioni_alle_prime_classi/anno_scolastico_2021_2022_  

Gospodarska škola - Istituto professionale - Buje, Buie:
http://ss-gospodarska-buje.skole.hr/upload/ss-gospodarska-buje/images/static3/1096/File/UPIS%20U%C4%8CENIKA-NATJE%C4%8CAJ%20%C5%A0KOLE-2021%20-22..doc%5B1098%5D.pdf

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin: 
https://www.gssjd.hr/upisi-u-skolsku-godinu-2021-2022/

Srednja škola Buzet:
http://ss-buzet.skole.hr/upload/ss-buzet/images/static3/881/File/natje%C4%8Daj_2021.-2022.pdf

Srednja škola Mate Blažine, Labin: 
http://www.ssmb.hr/libraries/0001/8283/Natje_aj_kratka_verzija__upisi_2021_2022.pdf 

Srednja škola Mate Balote, Poreč: 
http://ss-mbalote-porec.skole.hr/upisi_u_enika_u_1_razred

Turističko – ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč:
http://www.ss-astifanica-porec.skole.hr/upisi 
https://tusantonastifanica.hr/category/nastava/upisi-u-1-razred/ 

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula: 
http://ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr/upload/ss-tur-ugo-trg-pu/images/static3/681/File/Natje%C4%8Daj%20upis%20u%20prvi%20razred%202021-2022.pdf

Gimnazija Pula: 
https://www.gimnazijapula.hr/natjecaj-za-upis-u-skolu/ 

Industrijsko-obrtnička škola Pula: 
http://ss-ios-pu.skole.hr/upload/ss-ios-pu/images/static3/917/attachment/NATJECAJ_ZA_UPIS_U_I._REZRED_ZA_SK.GOD.2021-2022.pdf 
http://ss-ios-pu.skole.hr/

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula: 
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/

Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola:
http://www.ss-dante-pula.skole.hr/upload/ss-dante-pula/newsattach/1122/NATJECAJ_ZA_UPIS_U_I._RAZRED_SKOLSKE_GODINE_2021.-2022.pdf

Ekonomska škola Pula: 
http://ss-ekonomska-pu.skole.hr/upisi

Medicinska škola Pula: 
https://www.medicinskaskolapula.hr/natjecaj-za-upis-ucenika-u-1-razred-medicinske-skole-pula-u-sk-god-2021-22/    

Tehnička škola Pula: 
http://ss-tehnicka-pu.skole.hr/upisi

Strukovna škola Pula: 
http://ss-strukovna-pu.skole.hr/upisi-2021 

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula:
https://www.imr.hr/1-razred-sgs/

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno:
www.smsir.hr

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj - Scuola media superiore 'Zvane Črnja' Rovigno: 
http://web2.ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno: 
https://ssek.hr/index.php/upisi-ssek/natjecaj

Učenički dom Pula:
https://www.ucenicki-dom-pula.hr/ 

                                                                                       

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU