Informacija: Rezultati šestog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2022. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je VI.  uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 25. do 30. srpnja 2022. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 24 do 28,2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21,6 do 35 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 205 mjernih točaka odnosno u 94,5 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 10 mjernih točaka (Umag, Moela; Brtonigla, Ladin Gaj, Uvala Kanoa – Ispod restorana; Brtonigla, Ladin Gaj, AC Ladin Gaj – FKK (južni dio); Novigrad, Mareda, AC Mareda – Ispod restorana; Novigrad, Pineta, Pineta – jug; Novigrad, Novigrad – Sv. Pelagij; Novigrad, Novigrad – Zidine; Poreč, AC Ulika – Uvala Frnaže; Umag, Ladin Gaj, Rt Malin – Ispod kafića Plaja; Novigrad, Novigrad – Rivarela) odnosno u 4,6 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 2 mjerne točke (Fažana, Valbandon – Plaža i Kršan, Plomin, Plominski zaljev – Dražine istok), odnosno u 0,9% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom, zadovoljavajuće žutom bojom i nezadovoljavajuće crvenom bojom. 

U sklopu redovnog VI. ispitivanja kakvoće mora za kupanje, rezultati uzorkovanja mikrobioloških pokazatelja na dan 27. srpnja 2022. pokazali su da na četiri lokacije: Rabac naselje, AC Maslinica I; Rabac naselje – AC Maslinica II; AC Marina, Pozicija I i AC Marina, Uvala, pokazatelji premašuju granične vrijednosti, odnosno da je prisutno mikrobiološko onečišćenje. Međutim već rezultati ponovnog uzorkovanja na dan 28. srpnja 2022. pokazali su da su povišene vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u opadanju, te je mikrobiološko onečišćenje za navedene lokacije okarakterizirano kao kratkotrajno i stoga nije službeno uvršteno u izvješće o VI. Ispitivanju kakvoće mora za kupanje. Ponovno uzorkovanje na dan 29. srpnja 2022. godine pokazalo je prestanak kratkotrajnog onečišćenja na lokacijama Rabac naselje – AC Maslinica II; AC Marina, Pozicija I i AC Marina, Uvala, a uzorkovanje 30. srpnja 2022. godine pokazalo je prestanak kratkotrajnog onečišćenja na lokaciji Rabac naselje, AC Maslinica I. U konačnom izvještaju VI. uzorkovanja kakvoće mora za kupanje svim navedenim lokacijama dana je izvrsna ocjena za kakvoću mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem sljedeće poveznice.