Objavljena Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu

Na temelju članka 2. stavka 1. točka 2. i članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) župan Istarske županije - Regione Istriana, na prijedlog Vijeća za kulturu Istarske županije-Regione Istriana, dana 14. studenoga 2022. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije - Regione Istriana za 2022. godinu

Preuzmite Odluku u PDF formatu: