Rješenje o zaključivanju popisa birača

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12, 105/15, 98/19 - pročišćeni tekst) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 25. svibnja 2023. godine, donosi

R J E Š E NJ E

o zaključivanju popisa birača

Preuzmite Rješenje u pdf formatu: