Potpisan Sporazum o suradnji Upravnog odjela za turizam Istarske županije s Fakultetom za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Potpisan Sporazum o suradnji Upravnog odjela za turizam Istarske županije s Fakultetom za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Jučer je na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sklopljen Sporazum o suradnji temeljem kojega će studenti Fakulteta odrađivati stručnu praksu i praktičnu nastavu u tijelima Istarske županije i surađivati na projektima Upravnog odjela za turizam.

Tom prigodom je pročelnica Nada Prodan Mraković održala predavanje studentima treće godine preddiplomskog studija Kultura i turizam na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u sklopu obveznog kolegija Održivi razvoj turističke destinacije i prve godine diplomskog studija Kultura i turizam u sklopu obveznog kolegija Društveno-odgovorno poslovanje.

Pročelnica je studente upoznala s djelokrugom poslova Upravnog odjela za turizam Istarske županije, te s raznim županijskim projektima i inicijativama u području turizma, kao što su projekt revitalizacije nekadašnje uskotračne pruge ''Parenzana'' koja se sada koristi kao biciklistički i pješački put, zatim projekt razvoja Outdoor i aktivnog turizma, projekt razvoja Turističkih manifestacija u Istri, te projekt Uređenja i tematizacije plaža, a posebno se osvrnula na projekte koji su po svojoj su tematici vezani uz kulturu i/ili turizam, poput projekta Istra Inspirit, Istra Bike & Bed, te pogotovo projekta certificiranja obiteljskog smještaja eco-friendly certifikatom - EcoDomus. Tako su studenti imali prilike čuti više o ovom  projektu koji se provodi na području Istarske županije, proceduri prijave, kriterijima dodjele certifikata, te obvezama i benefitima koje stječu vlasnici smještajnog objekta uključeni u ovaj projekt.

 "Poticanje razvoja održivog turizma strateški je cilj Istarske županije, koji proizlazi iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, te je uvršten među osnovne ciljeve našeg Programa rada. Projektima kao što su Istra Bike & Bed i Eco Domus potičemo diversifikaciju i podizanje kvalitete privatnog smještaja na održiv i odgovoran način, te sustavnom edukacijom, koordinacijom i umrežavanjem svih uključenih dionika, podižemo konkurentnost ovog značajnog segmenta naše ponude. Suradnjom s fakultetom želimo upoznati buduće stručnjake iz područja kulture i turizma s našim radom i uključiti ih u naše projekte, kako bi stekli korisna iskustva i znanja koja će jednog dana moći primijeniti u svom radu."  - istaknula je pročelnica Prodan Mraković

Studenti su se aktivno uključili u raspravu, zanimao ih je interes i odaziv vlasnika kuća za odmor i apartmana u Istri, rezultati prvih certificiranja kao i mogućnosti snažnije promocije ove inicijative na koju gledaju kao vrijednom inicijativom poticanja društveno-odgovornog poslovanja u turizmu. Pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije pozvala je studente da joj se obrate sa svojim prijedlozima, ali i primjedbama, da se uključe u razvoj naše zajednice, da postanu aktivni članovi našega društva i brinu o održivom razvoju turizma u destinaciji.

"Odgovorno poslovanje danas je nužnost i prioritet. To je ljudsko lice poslovanja! Društveno-odgovorno poslovanje znači stvaranje dodane vrijednosti za dioničare i vlasnike, ali kroz inovativne strategije i uz stvaranje pozitivnog društvenog učinka istovremeno respektirajući visoke standarde zaštite okoliša i prostora. Posebice je to važno u turizmu gdje moramo naglasiti važnost prostora i klime, resursa bez kojeg je nemoguće graditi kvalitetan turistički doživljaj, a iznad svega u turistički doživljaj valja implementirati lokalne posebnosti, tradiciju, kulturu, običaje, jezik ili jednom riječju - vlastiti identitet. Odgovorni turisti uvijek i svugdje osjete razliku doživljaja." - naglasila je izv. prof. dr. sc. Tea Golja.

Doc. dr. sc. Kristina Brščić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, lokalna koordinatorica projekta MITOMED+ (Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus), studente je upoznala s projektnim aktivnostima u sklopu kojih je predviđena aktivnost razvoja modela održivog upravljanja plažama "Zelena plaža" koji će se inicijalno primijeniti na plaže u Rapcu, Poreču i Novigradu. Zatim je Sanja Dolenec, asistentica na Fakultetu naglasila kako studenti već pripremaju projektne zadatke na temu održivog upravljanja turističkom destinacijom te će im ova predavanja uvelike koristiti u samoj finalizaciji ideja i prijedlogu inovativnih rješenja upravljanja održivim razvojem turizma.

Na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije trenutno se izvode dva studijska programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini i to: Kultura i turizam te Talijanski jezik i književnost. Specifičnost studija Talijanskog jezika i književnosti je kompletno izvođenje nastave na talijanskom jeziku i kao takav program je jedinstven na području Republike Hrvatske.

S Fakulteta najavljuju i dva nova studijska programa interdisciplinarne strukture, potpuno prilagođeni suvremenim potrebama tržišta rada s naglaskom na jezik, interkulturalnu i jezičnu medijaciju, kulturu i turizam. Interdisciplinarni programi su specifičnost u ponudi studijskih programa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.