Započela izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Istarske županije

Započela izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Istarske županije

Operativni plan razvoja cikloturizma izrađuje se za razdoblje od 2019. do 2025. g., a glavni cilj je dobiti cjeloviti dokument na temelju kojega bi se trebao razvijati cikloturizam Istarske županije što je ujedno i jedna od smjernica operativne strategije razvoja proizvoda iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. g., rekla je pročelnica Upravnog odjela za turizam Nada Prodan Mraković.

Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije sastojat će se od nekoliko osnovnih elemenata: uvod; analiza postojećeg stanja cikloturizma na području županije; SWOT analiza; vizija i ciljevi razvoja cikloturizma; standardi za razvoj cikloturističke infrastrukture i ponude cikloturizma; razvojni projekti s operativnim planovima razvoja (infrastruktura, zakonska regulativa, edukacija, cikloturistička ponuda, sustav informiranja i marketing).

Tijekom kolovoza, kako je dogovoreno u Upravnom odjelu za turizam Istarske županije, započet će aktivnosti vezane uz izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Istarske županije. Nositelj izrade plana i aktivnosti je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, a koordinatorica aktivnosti je dr. sc. Kristina Brščić. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci analizirat će se postojeće stanje vezano uz planove, projekte, zakonsku regulativu i ostale aspekte koji utječu na razvoj ovog specifičnog turističkog proizvoda. Cilj je utvrditi prednosti, nedostatke, mogućnosti i ograničenja temeljem čega će se definirati vizija i ciljevi daljnjeg razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji. Vezano uz navedeno Institut će u suradnji s Upravnim odjelom za turizam IŽ od IRTA-e - Istra bike odjel, regionalnih i lokalnih samouprava, turističkih zajednica i ostalih dionika zatražiti informacije i sugestije te prijedloge novih projekta koji će biti uvršteni u Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije.

Budući da se bike proizvod u Istri počeo razvijati od kraja devedesetih, operativnim planom razvoja cikloturizma objedinit će se sva već postojeća biciklistička infrastruktura destinacije, sadržaji, usluge te ponuda i potražnja. Početak sustavnog razvoja biciklističkog proizvoda označilo je sklapanje sporazuma između javnog i privatnog sektora odnosno između Istarske županije, Turističke zajednice Istarske županije, Istarske razvojne turističke agencije i svih velikih hotelijera, ističe pročelnica Nada Prodan Mraković.

Prema analizi županijskog Odjela za turizam, koja se temelji na istraživanju TOMAS 2014. i dostupnim podacima o broju i profilu gostiju te korištenim smještajima, učinak od gostiju koji u Istru dolaze zbog biciklizma ili se biciklom koriste dok su ovdje seže čak do 50 milijuna eura. Danas su te brojke vjerojatno i veće budući da nova istraživanja TOMAS naznačuju velik porast aktivnog turizma.

Budući da je cikloturizam važan turistički proizvod koji privlači sve veći broj posjetitelja i turista u Istarsku županiju želimo, uključivanjem što većeg broja dionika, kvalitetno planirati razvoj ovog segmenta turizma, te time utjecati na održivi razvoja proizvoda,  zadovoljstvo turista ali i lokalnog stanovništva, te podignuti razinu sigurnosti na cestama, zaključila je Nada Prodan Mraković.