Izrađen Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije

Izrađen Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije

Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije je strateški dokument koji je izrađen ponajprije radi stvaranja baze razvojnih projekata svih dionika uključenih u razvoj bike proizvoda županije, a za koje će se moći dobiti sufinanciranje od Ministarstva turizma RH, Istarske županije i ostalih fondova. Naručitelj izrade je Upravni odjel za turizam Istarske županije, a izrađivač je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Prilikom, netom završenog, javnog savjetovanja pristiglo je četiri prijedloga i komentara na Nacrt Operativnog plana, od kojih je većina uvažena iz objektivnih i opravdanih razloga, a jedan je poslan na daljnje razmatranje nadležnoj instituciji.

U narednom sedmogodišnjem razdoblju planirane su investicije u biciklističku infrastrukturu u iznosu od 193.700.000 kn, zatim 6.887.000 kn u razvoj bike-share sustava bicikala i električnih bicikala,  34.439.000 kn u unaprjeđenje organizacije, standarda i upravljanja na razini destinacije, 2.620.000 kn u edukaciju dionika vezanu uz sigurnost u prometu i razvoj proizvoda, 10.084.000 kn u unaprjeđenje cikloturističke ponude te 8.565.000 kn u unaprjeđenje informativnih sadržaja i promocijske aktivnosti. Odnosno, možemo konstatirati da se u cjelokupni razvoj cikloturizma Istre do 2025. g. planiraju investicije u ukupnom iznosu 256.295.000 kn.

Prema očekivanju, najviše se planira uložiti u biciklističku infrastrukturu odnosno u uređenje novih (cestovne biciklističke trake, downhill) i postojećih staza, stvaranja novih atrakcija (bike park, pumptrack), novih sadržaja, razvoj alternativnih pravaca, osnaživanje klastera bike&trail povezivanjem uređenih biciklističko pješačkih staza s Parenzanom te međunarodnim rutama EuroVelo 8 i EuroVelo 9. Značajna ulaganja se planiraju i za unaprjeđenje organizacije, standarda i upravljanja na razini destinacije poput nabave tehničke opreme (bicikli, stalci i ostala oprema),  izgradnja stanica za električne bicikle u gradovima i postavljanje punionica. Najviše ulaganja planiraju gradovi Rovinj, Poreč, Umag, Labin, Novigrad, Pula te Hrvatske ceste.

Stoga, zaključujemo da dionicima u Istarskoj županiji predstoji razdoblje intenzivne provedbe projekata i aktivnosti vezanih uz cikloturizam te daljnje pozicioniranje Istre kao prepoznatljive cikloturističke destinacije u Europi.

Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije za razdoblje 2019.-2025. preuzmite ovdje.