Održan okrugli stol „Održivi turizam u Istarskoj županiji“

Održan okrugli stol „Održivi turizam u Istarskoj županiji“

Upravni odjel za turizam Istarske županije osobitu pažnju posvećuje aktivnostima usmjerenim na održivi razvoj turizma. Odgovorno i održivo upravljanje razvojem turizma uključuje analizu trenutnih te predviđanje budućih gospodarskih, društvenih i okolišnih učinaka u odnosu na potrebe posjetitelja i stanovnika destinacije.

Temeljem navedenog te u skladu sa Studijom održivog turizma u Istarskoj županiji i Studijom upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma koje smo izradili krajem 2020. i početkom 2021. godine, Upravni odjel za turizam Istarske županije je u novom Znanstveno edukacijskom centru Kontija, Lim dana 01.12.2021. godine organizirao okrugli stol na temu održivog razvoja turizma u Istarskoj županiji. Okrugli stol je bio namijenjen djelatnicima jedinica lokalne samouprave, turističkim zajednicama i turističkim kompanijama, a sudjelovalo je 26 učesnika.

Osnovni cilj okruglog stola bio je edukacija i informiranje djelatnika javnog i privatnog sektora o aktivnostima na održivom razvoju turizma Istre u području prirodne baštine, outdoor ponude i odgovornog turizma, te pokretanje dijaloga među dionicima na temu održivog razvoja i upravljanja, te pronalaženja modela za turističku valorizaciju zaštićenih područja u Istri.

Prisutne je u ime domaćina pozdravio Slobodan Vugrinec, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar, te u ime organizatora Nada Prodan Mraković, pročelnica županijskog odjela za turizam, koja je istaknula projekte koje UO za turizam razvija zadnjih pet godina, a koji su upravo vezani za održivi razvoj turizma.

„Izrazito nam je važno jačanje zelenih praksa u turizmu uz participativno promišljanje i djelovanje, te je ovaj skup drugi u nizu kojim želimo otvoriti dijalog između dionika i potaknuti na jaču suradnju. Program Eco Domus – eko prijateljski smještaj, Istra ecoxperience ili potpora turistički manje razvijenim područjima za podizanje kvalitete selektivnih oblika turizma, samo su neki od aktivnosti odjela koje se vode načelima održivog razvoja“ istaknula je pročelnica županijskog odjela za turizam Nada Prodan Mraković.  

Nakon toga, uslijedile su prezentacije i otvorena rasprava. Silvia Buttignoni, ravnateljica Javne ustanove Natura Histrica, predstavila je javnu ustanovu i zaštićena područja kojima ustanova upravlja. Natura Histrica upravlja svim zaštićenim područjima u Istri izuzev Nacionalnog parka Brijuni, Parka prirode Učka i značajnog krajobraza Kamenjak. Od 27 zaštićenih područja najpopularniji u turističkom smislu su: posebni ornitološki rezervat Palud-Palu’, posebni rezervat u moru i značajni krajobraz Limski zaljev, posebni paleontološki rezervat Datule-Barbariga, spomenik prirode Fantazija-Cava di Monfiorenzo, spomenici prirode Jama Baredine, Feštinsko kraljevstvo, Mramornica, značajni krajobraz: Pazinski ponor, Istarske toplice, Labin –Rabac i uvala Prklog, park šume Zlatni rt-Škaraba, Šijana, Busoler. Glavna tema rasprave oko potencijalne turističke valorizacije zaštićenih područja bilo je definiranje zajedničkih ciljeva i planiranje upravljanjem zaštićenim područjima. Način upravljanja mora biti usmjeren prvenstveno na  očuvanje prirodnog okoliša, a da se pritom stvore uvjeti u kojima se posjetitelji mogu osjećati sigurno i ugodno te postaju aktivni sudionici u zaštiti prirode. Tako su spomenute određene atrakcije poput npr. Golubovih stijena kraj Muzila, koja već jesu zanimljiva turistima ali na žalost znaju biti i podvrgnuta onečišćenju od strane nekontroliranih posjetitelja, do prirodnih špilja i škrapa u unutrašnjosti Istre koje osim što odražavaju ljepote i raznolikost krškog krajolika, mogu biti i opasne za posjetitelje. Osim lokalnih turističkih zajednica i jedinica lokalne i regionalne samouprave, velika odgovornost je i na svim građanima Istre, jer svi zajedno možemo djelovati na podizanju svijesti o važnosti očuvanja prirodnih bogatstava i netaknute prirode koja nas okružuje.   

„Valorizacija zaštićenih područja i općenito prirode ne mora nužno prolaziti kroz izgradnju i čovjekov utjecaj u smislu uređenja. Treba razmisliti o tome da se već u promociji Istarske županije spoji turizam sa zaštitom prirode i da gost koji dođe u posjetu bude dio zelene politike županije. Kao županija biti ćemo napredniji ako prirodu što netaknutiju vratimo čovjeku. S  nekoliko koraka unatrag, biti ćemo zapravo ispred svih i time ulagati u našu budućnost“ izjavila je ravnateljica Silvia Buttignoni.

Zatim je Martin Čotar, voditelj Istra bike&outdoor odjela u sklopu IRTA-e, predstavio pješačku i biciklističku transverzalu Pula-Umag. Transverzala Pula-Umag radi lakše analize te kasnijeg upravljanja podijeljena je na četiri veća područja (dionice): 1. Pula - Fort Forno (Barbariga), 2. Fort Forno - Vrsar (Funtana), 3. Vrsar - Antenal (Novigrad), 4. Antenal – Umag. Osnovna karakteristika po kojoj se stvarala transverzala Pula-Umag jest njena pristupačnost čim širem krugu korisnika. Uvjeti koji su se nastojali u cijelosti zadovoljiti na obje rute jesu: atraktivnost trase, sigurnost, podloga je nezahtjevna, nema tehnički zahtjevnih i opasnih dionica, namijenjena je raznim vrstama bicikala. Prijedlog transverzale otvoren je za raspravu i dogovore, te bi bilo idealno kada bi se u dogovor oko detaljne razrade rute uključili svi dionici kroz čije područje prolaze biciklistička i pješačka staza, u prvom redu to su jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i hotelska poduzeća kroz čije područje upravljanja prolaze trase duž cijele zapadne obale Istre.

„Razvoj Istre kao outdoor destinacije zasniva se na razvoju infrastrukture koja je osnova za takvu vrst ponude. Transverzale za bicikliste i pješake u više pravaca kroz poluotok, od kojih je prva na relaciji Pula-Umag, omogućavaju korisnicima da uživaju u Istri u jednom od njenih aduta – obalnim puteljcima i pejzažima. Istovremeno, ovakva će infrastruktura omogućiti sigurnije kretanje rekreativaca i turista, pošto koristi prometnice s malo prometa, makadame, šumske puteve, obalne stazice“, izjavio je Martin Čotar.

Na posljetku, Milena Radošević iz tvrtke Aktivist d.o.o. savjetovanje za održivi razvoj održala je zanimljivu prezentaciju naziva „Održivi turizam u praksi: Vrijednost zajedničke vizije razvoja kroz zelenu tranziciju“. U sklopu prezentacije predstavljen je presjek najboljih praksi i trendova u razvoju održivog turizma u svijetu. Prezentacijom su pojašnjene preporuke i smjernice istaknute u Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih Naroda, Akcijskom planu razvoja zelenog turizma Instituta za turizam, prezentirane su web platforme, agencije za certificiranja eko proizvoda i praksi u svijetu, predstavljene institucije za praćenje i vrednovanje postupaka i kvalitete eko certificiranja kao što je GSTC. Izloženi su novi trendovi u razvoju zelenih praksi iz područja turizma, globalne inicijative turističkih giganta, predviđanje očekivanja i potreba Z-generacije u budućnosti, itd. Zaključak je kako je percepcija eko standarda od strane posjetitelja u Istri relativno niska te kako postoji značajan prostor za rast, usavršavanje i suradnju po pitanju ekologije. Važno je napraviti prvi korak, potaknuti dijalog i razviti suradnju bez koje nema napretka. Pozitivno, proaktivno i samo uz suradnju i zajedništvo možemo napraviti taj važan i nužan iskorak naprijed.

"Danas u Istri u teoriji razumijemo nužnost razvoja turizma na održivi način. No, još uvijek u praksi postoje brojna pitanja bez odgovora iz domene “Kako to postići?”. Mnogi odgovori postoje te je upravo zato potreban snažniji transfer znanja, zajedničko promišljanje vizije razvoja kroz zelenu tranziciju i repliciranje primjera dobrih praksi. Svaki turistički subjekt, pa i najmanji, u stanju je učiniti iskorak u smjeru zelenijih usluga i proizvoda te time unaprijediti svoje poslovanje i doprinijeti zdravom razvoju zajednice" izjavila je Milena Radošević.

Galerija fotografija