Održan okrugli stol na temu razvoja novog turističkog proizvoda u akvatoriju Istre: ''Snorkeling lokacije i karte podmorja''

Održan okrugli stol na temu razvoja novog turističkog proizvoda u akvatoriju Istre: ''Snorkeling lokacije i karte podmorja''
Istarsko podmorje je važan prirodni resurs koji trebamo čuvati, dok s druge strane predstavlja izuzetan potencijal za turističku valorizaciju. Upravo iz tih razloga Turistička zajednica Istarske županije i Upravni odjel za turizam IŽ, u suradnji sa sustavom priobalnih turističkih zajednica Istre, pokrenuli su razvoj novog turističkog proizvoda po principu održivog i odgovornog razvoja turizma pod nazivom: ''Snorkeling lokacije i karte podmorja'' koji je osmislila i inicirala Barbara Unković iz obrta Underwater Affair, s kojom se isti i provodi. Inače, Snorkeling je praksa plivanja i ronjenja s opremom, koja uključuje disalicu u obliku cijevi i peraje. U hladnijim vodama, nosi se i ronilačko odijelo. Disalica omogućuje promatranje podvodnih atrakcija na dulje vrijeme s relativno malo truda.
 
S ciljem što kvalitetnijeg uključivanja svih relevantnih dionika koji će, svaki u okviru svojih nadležnosti, doprinijeti kreiranju i razvoju ovog novog turističkog proizvoda u Istarskoj županiji, 01. ožujka 2022. je u suorganizaciji UO za turizam i Turističke zajednice Istarske županije održan okrugli stol na kojem je svim dionicima prezentirana inicijativa, te su razmijenjena znanja i iskustva i zajednički usuglašene potrebne radnje i daljnji koraci. Pročelnica UO za turizam, Nada Prodan Mraković je tom prigodom naglasila kako je: ''Odjel za turizam organizirao ovaj okrugli stol s intencijom da okupi razne dionike koji, svaki iz svoje perspektive, mogu dati svoj obol razvoju novog turističkog proizvoda. Na taj način se mogu sagledati svi aspekti, odnosno potencijalni benefiti i mogući negativi aspekti koje treba izbjeći u daljnjem razvoju ovog proizvoda. Osnovna težnja odjela za turizam je održivi i odgovoran razvoj, budući da se radi o moru i podmorju, dakle izuzetno osjetljivom području koje moramo posebno štititi.''
 
Zahvalivši se Upravnom odjela za turizam na inicijativi, direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević je izjavio: ''Već na prvom neformalnom predstavljanju projekta u sjedištu TZIŽ-a prepoznali smo veliki potencijal predloženog projekta. Gospođa Unković je u svojstvu privatnog poduzetnika i zaljubljenika u naše more predložila model kako pristupiti cijelom projektu: od faze pripreme samog istraživanja i mapiranja podmorja pa sve do pisanja opisnih tekstova i izrada fotografija. Jadransko more naš najvrjedniji prirodni resurs; najveći i najzaslužniji generator turizma u Istri i Hrvatskoj kojeg olako i po defaultu shvaćamo da je more tu nama na raspolaganju. O našem moru moramo itekako brinuti i postaviti razumnu strategiju s preventivnim i operativnim aktivnostima kako bi u pravom smislu riječi dokazali da je usmjerenje našeg turizma bazirano na dugoročnom, održivom i odgovornom razvoju. Projekt je zamišljen da bude interesantan, doživljajno intenzivan te da ima edukativan karakter. TZIŽ je predložila model sufinanciranja projekta zajedno s cijelim ustrojem lokalnih Turističkih zajednica u kojem će TZIŽ sufinancirati s 50% iznosa po jednu trasu, a preostalih 50% lokalna turistička zajednica.''
 
Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici raznih institucija koje se na određeni način dotiču ove tematike, kao npr. Upravni odjel za održivi razvoj i Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Javne ustanove Natura Histrica, NP Brijuni i Kamenjak, Centar za istraživanje mora pri Institutu Ruđer Bošković iz Rovinja, Centar za invazivne vrste pri Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, Fakultet prirodnih znanosti iz Pule, Aquarium Pula, Strukovna grupa ronilačkog turizma pri HGK ŽK Pula, Pomorska policija i 10-ak priobalnih turističkih zajednica. Nakon prezentacije projekta, što je učinila Barbara Unković, koja je i moderirala okruglim stolom, započela je rasprava i rad po tematskim grupama, na temu Sigurnosti i zakona, Povijesne baštine, Znanosti, Ronilačkog turizam i Održivog razvoja. Iz rada u grupama proizašli su sljedeći zaključci:
 
  • Najprije treba odrediti potencijalne lokacije za razvoj snorkelinga, kako bi se svaka, s obzirom na svoje specifičnosti, mogla posebno analizirati. Predlaže se da se izbjegavaju osjetljiva područja
  • Potrebno je sagledati sve zakonske i sigurnosne okvire: zaštita okoliša, Pomorski zakonik, potrebne dozvole, koncesije, dozvoljeni broj posjetitelja, komunalni red i dr. Predlaže se da se u budućnosti zakonski definira pojam snorkelinga (ronjenje na dah)
  • Za sve lokacije treba izraditi edukativne tekstove kako bi se što kvalitetnije mogle prezentirati (bilo da se radi o već istraženom ili o neistraženom području). Tekstovi se mogu odnositi na prirodne, arheološke i druge vrijednosti, te mogu poslužiti za sve kategorije korisnika: djecu, odrasle, domaće stanovništvo, turiste i dr.
  • Znanost / struka će pružiti sve osnovne informacije kojima raspolaže: podaci o monitoringu, rezultati istraživanja i dr. Na taj način će se umrežiti dionici turističke struke i znanstvenici. U slučaju da je potreban veći obim posla ili dodatna istraživanja, treba osigurati izvore financiranja.
  • Potrebno je razlučiti gradske plaže na kojima je slobodan pristup od zaštićenih plaža. Na gradskim plažama treba staviti tabele s osnovnim podacima o postojećim vrijednostima podmorja, dok na zaštićenim plažama treba dodatno definirati mjere zaštite, te nekome dati plažu u koncesiju kako bi njome upravljao, brinuo se i pazio da se mjere primjenjuju.
  • Prilikom ronjenja izvan psihološke barijere, bilo bi poželjno zbog sigurnosti postaviti bovu plutaču kojom se označava lokacija urona, te educirati nautičare što ta bova predstavlja.
  • Izraditi brošuru s lokacijama za snorkeling za cijelu Istru, s opisom, atrakcijama i pravilima ponašanja, s time da je tu važno izraditi jedinstveni vizualni identitet i primjenjivati destinacijski pristup.
U konačnici, tijekom cijelog okruglog stola naglasak je stavljen na odnos snorkelinga i očuvanja okoliša, te na ekološke aspekte pojedinih lokacija. Razvojem snorkelinga i njegovom promocijom, ujedno se promovira i ljepota istarskog podmorja, uz njegovu istovremenu zaštitu, očuvanje i valorizaciju. Prezentacija s okruglog stola može se preuzeti OVDJE.