Obrasci

  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Zahtjevza dopunu ili ispravak informacije
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji
  • Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. "šutnja uprave"
  • Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. "šutnja uprave"