Akti župana

Akti župana - veljača 2022.

Akti župana - veljača 2022.

Zaključak o prihvaćanju izmjene i dopune Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge najma vozila u 2022. godini Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu …

Akti župana - siječanj 2022.

Akti župana - siječanj 2022.

Istarsko podmorje je važan prirodni resurs koji trebamo čuvati, dok s druge strane predstavlja izuzetan potencijal za turističku valorizaciju.

Akti župana - prosinac 2021.

Akti župana - prosinac 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave dara u naravi za zaposlenike Istarske županije Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji …

Akti župana - studeni 2021.

Akti župana - studeni 2021.

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet na Odluku Školskog odbora o prodaji kuće i dvorišta u vlasništvu škole Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet …

Akti župana - listopad 2021.

Akti župana - listopad 2021.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na zamjeni pontona u luci Bunarina Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih …

Akti župana - rujan 2021.

Akti župana - rujan 2021.

Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. u Istarskoj županiji Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina k. …

Akti župana - kolovoz 2021.

Akti župana - kolovoz 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o utvrđivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja elektroenergetskog objekta u korist HEP – Operatera distribucijskog sustava d.o.o. Odluka o davanju suglasnosti …

Akti župana - srpanj 2021.

Akti župana - srpanj 2021.

Odluka o imenovanju Županijskog koordinatora i zamjenika Županijskog koordinatora za provedbu aktivnosti u svezi upisa učenika prvih razreda srednje škole u Učenički dom Pula u školskoj godini 2021./2022. Odluka o imenovanju jedinog predstavnika …

Akti župana - lipanj 2021.

Akti župana - lipanj 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene –„KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Organizacija ribarske manifestacije u svrhu promocije i valorizacije …

Akti župana - svibanj 2021

Akti župana - svibanj 2021

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji pročelja školske zgrade Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole Odluka o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 230