Akti župana

Akti župana - ožujak 2021.

Akti župana - ožujak 2021.

Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Pješačka i biciklistička staza Pula-Umag“ Zaključak o odobrenju subvencija …

Akti župana - veljača 2021.

Akti župana - veljača 2021.

Odluka o prihvaćanju prijedloga IV. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – PULA Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga održavanja …

Akti župana - siječanj 2021.

Akti župana - siječanj 2021.

Rješenje o imenovanju zajedničke Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i upravnim odjelima Istarske županije Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2021. godinu …

Akti župana - prosinac 2020.

Akti župana - prosinac 2020.

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Juršići Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu održavanja sustava Upravljanje ljudskim potencijalima za 2021. godinu Odluka o poništenju Zaključka o imenovanju projektnog …

Akti župana - studeni 2020.

Akti župana - studeni 2020.

Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja …

Akti župana - listopad 2020.

Akti župana - listopad 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluga arheoloških istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska Odluka …

Akti župana - rujan 2020.

Akti župana - rujan 2020.

ZAKLJUČAK o financiranju troškova smještaja organizirane karantene u Resortu Horizont & Splendid u Puli ZAKLJUČAK o financiranju troškova prehrane koje su stavljene pod mjere samoizolacije u organiziranoj karanteni ODLUKU o izmjeni Odluke o …

Akti župana - kolovoz 2020.

Akti župana - kolovoz 2020.

ODLUKA o provođenju ponovljenog postupka javne nabave usluga arheoloških istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska, evidencijski broj nabave 19-20-MV ODLUKA o provođenju postupka javne nabave usluga …

Akti župana - srpanj 2020.

Akti župana - srpanj 2020.

Odluka o odabiru ponude za nabavu radova Sanacije onečišćenja u Raškom zaljevuPrve izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2020. godinuRješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove …

Akti župana - lipanj 2020.

Akti župana - lipanj 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga privatne zaštite, odnosno tjelesne i tehničke zaštite osoba i objektaOdluka o odabiru ponude za nabavu usluga čišćenja ekološkim …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 219