Akti župana

Akti župana - ožujak 2020.

Akti župana - ožujak 2020.

Zaključak o listi kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssey za 2020. i 2021. godinuOdluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte male vrijednosti u …

Akti župana - veljača 2020.

Akti župana - veljača 2020.

Zaključak o sufinanciranju marketinških uslugaOdluka o imenovanju Stožera zdravstva Istarske županije za Coronavirus 2019-nCoVOdluka o poništenju postupka jednostavne nabave za REI II - Usluga organizacije "Dana karijera" i završne konferencije projektaZaključak o imenovanju …

Akti župana - siječanj 2020.

Akti župana - siječanj 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" BuzetOdluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne …

Akti župana - prosinac 2019.

Akti župana - prosinac 2019.

Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2020. godinuProgram rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2020. godinu, Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2020. …

Akti župana - studeni 2019.

Akti župana - studeni 2019.

Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini za domove za starije osobeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u …

Akti župana - listopad 2019.

Akti župana - listopad 2019.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja - Molo CarboneRješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Mate Blažine LabinOdluka o …

Akti župana - rujan 2019.

Akti župana - rujan 2019.

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2019. godinuOdluka o odbijanju davanja prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora  Osnovne škole Jure Filipovića BarbanZaključak …

Akti župana - kolovoz 2019.

Akti župana - kolovoz 2019.

Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta BLUTOURSYSTEM u okviru Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.,Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015Odluka o odabiru …

Akti župana - srpanj 2019.

Akti župana - srpanj 2019.

Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu radova na izgradnji Medicinske škole PulaOdluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu …

Akti župana - lipanj 2019.

Akti župana - lipanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu tabli na novim penjalištima u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu objave …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 217