Akti župana

Akti župana - svibanj 2019.

Akti župana - svibanj 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova na uklanjanju arhitektonskih barijera na plaži u sklopu bolnice "prim. dr. Martin Horvat" RovinjZaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za …

Akti župana - travanj 2019.

Akti župana - travanj 2019.

Zaključak o davanju suglasnosti na II Rebalans Financijskog plana i Godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2018. godinu Lučke uprave PorečOdluka o odabiru ponude za nabavu kuhinjske opreme za Osnovnu školu Ivana …

Akti župana - ožujak 2019.

Akti župana - ožujak 2019.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Ekonomske škole PulaOdluka o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije za 2019. godinuOdluka o utvrđivanju uobičajenih …

Akti župana - veljača 2019.

Akti župana - veljača 2019.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije u Istarskoj županiji za 2019. godinuOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju …

Akti župana - siječanj 2019.

Akti župana - siječanj 2019.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbiOdluka o davanju prethodne suglasnosti na etažiranje nekretnine (OŠ Joakima Rakovca …

Akti župana - prosinac 2018.

Akti župana - prosinac 2018.

Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: "SN kabel za TS 10(20)/0,4 kV "Jadreški Bakranjuša i TS 10(20)/0,4 kV "Jadreški Bakranjuša" na teret kč. 3020/8, kč. 3020/9 i kč. 3020/11 …

Akti župana - studeni 2018.

Akti župana - studeni 2018.

Zaključak o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe,Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu …

Akti župana - listopad 2018.

Akti župana - listopad 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi …

Akti župana - rujan 2018.

Akti župana - rujan 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu KAŠTIJUN d.o.o. PulaZaključak o nekorištenju prava prvokupa ½ dijela nekretnine označene kao k.č. br. 758 povr. 97 m2, upisane u zk.ul. 1046, k.o. …

Akti župana - kolovoz 2018.

Akti župana - kolovoz 2018.

Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 1 BUZETOdluka o sklapanju ugovora …

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 217