Akti župana

Akti župana - srpanj 2018.

Akti župana - srpanj 2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Nacionalnog akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. …

Akti župana - lipanj 2018.

Akti župana - lipanj 2018.

Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta "Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša na adresi Ivana Batelića 1, Raša", ref.br. KK.04.2.1.03.0179Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka …

Akti župana - svibanj 2018.

Akti župana - svibanj 2018.

Prijedlog izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj …

Akti župana - travanj 2018.

Akti župana - travanj 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade kravata s logom Istarske županije,Odluka …

Akti župana - ožujak 2018.

Akti župana - ožujak 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 39/13, vrt, upisanu u zk.ul. 734, k.o. Lovrečica, u vlasništvu Silvie Coslovich iz …

Akti župana - veljača 2018.

Akti župana - veljača 2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,Zaključak o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog odbora i pojedinih radnih grupa projektnog tima projekta LIKE …

Akti župana - siječanj 2018.

Akti župana - siječanj 2018.

Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav …

Akti župana - prosinac 2017.

Akti župana - prosinac 2017.

Upute o postupanju u provedbi postupka nabave roba, radova ili usluga, Program rada Upravnog odjela za turizam za 2018. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2018. godinu, Program …

Akti župana - studeni 2017.

Akti župana - studeni 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih …

Akti župana - listopad 2017.

Akti župana - listopad 2017.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o radovima na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin,Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,Odluka o imenovanju Povjerenstva za …

Prikazani rezultati 31-40 od ukupno 217