Akti župana

Akti župana - ožujak 2018.

Akti župana - ožujak 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 39/13, vrt, upisanu u zk.ul. 734, k.o. Lovrečica, u vlasništvu Silvie Coslovich iz …

Akti župana - veljača 2018.

Akti župana - veljača 2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,Zaključak o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog odbora i pojedinih radnih grupa projektnog tima projekta LIKE …

Akti župana - siječanj 2018.

Akti župana - siječanj 2018.

Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav …

Akti župana - prosinac 2017.

Akti župana - prosinac 2017.

Upute o postupanju u provedbi postupka nabave roba, radova ili usluga, Program rada Upravnog odjela za turizam za 2018. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2018. godinu, Program …

Akti župana - studeni 2017.

Akti župana - studeni 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih …

Akti župana - listopad 2017.

Akti župana - listopad 2017.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o radovima na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin,Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,Odluka o imenovanju Povjerenstva za …

Akti župana - rujan 2017.

Akti župana - rujan 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,Zaključak o isplati novčane nagrade Leonardu Rojniću za osvojenu titulu svjetskog …

Akti župana - kolovoz 2017.

Akti župana - kolovoz 2017.

Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinuOdluka o odabiru ponude za nabavu uredskog materijala i opreme,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga …

Akti župana - srpanj 2017.

Akti župana - srpanj 2017.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija i izvještajnog sustava koncesija,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave - Prilagodba sustava ePorezi za prihvat i obradu podataka …

Akti župana - lipanj 2017.

Akti župana - lipanj 2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava za javno navodnjavanje Červar Porat - Bašarinka,Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male …

Prikazani rezultati 41-50 od ukupno 223