Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

10. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA/CLASSE: 021-04/22-01/05
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-22-01
Pazin, 1. srpnja 2022.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20 i 6/21)

SAZIVAM
10. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, s početkom u 10,00 sati, 
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.    Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Skupštine Istarske županije
2.    Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
3.    Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine Istarske županije
4.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
5.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
6.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
7.    Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE - CENTRO PER LO SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DELLA REGIONE ISTRIANA 
8.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2022. godinu
9.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama u korist Republike Hrvatske
10.    Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Zambratiji
11.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2021. godinu
12.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2021. godinu
13.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana za 2021. godinu
14.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2021. godinu
15.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2021.g
16.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Etnografskog muzeja Istre-Museo etnografico dell'Istria za 2021. godinu
17.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca
18.    Prijedlog Rješenja o trinaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
19.    Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije
20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Istarske županije.

Napomena: Materijal za 3. točku dnevnog reda dostavit ćemo Vam nakon što Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar