Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

5. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/21-01/28
URBROJ: 2163/1-01-01/3-21-01
Pazin, 09. studenog 2021.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20 i 6/21)

SAZIVAM
5. sjednicu Skupštine Istarske županije

u utorak, 23. studenog 2021. godine, s početkom u 10,00 sati, 
u dvorani ISTRA, Spomen doma u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. a. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 6. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2021. godinu
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže i aquagana – gradska plaža Poreč
 10. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. godinu
 11. Prijedlog Odluke o visini Turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2023. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o XI. izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopunama Statuta Medicinske škole Pula
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske Osnovne škole „Edmondo de Amicis“ Buje
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići
 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske Osnovne škole Scuola elementare Italiana – Novigrad - Cittanova
 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škola Istituto professionale Buje
 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga
 20. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji
 21. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
 22. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 23. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun
 24. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam
 25. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za ljudska prava
 26. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina
 27. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 28. Prijedlog Rješenjao izboru Odbora za društvene djelatnosti
 29. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i pritužbe
 30. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske poslove
 31. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za priznanja
 32. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-661 ili 351-670 ili na email vesna.ivancic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar