AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Adresa Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin
Telefon 052/619-610
Fax 052/616-610
E-mail azrri@pu.t-com.hr
Web http://www.azrri.hr

Direktor: Graciano Prekalj