KLIK Pula

Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula 

Početak projekta: 13. svibanj 2019. 
Dovršetak projekta: 13. svibanj 2022.
Vrijednost: 30.460.923,43 kuna (EU sufinanciranje iznosi 30.000.000,00 kuna, dok preostalih 460.923,43 kuna sufinancira Istarska županija) 
Korisnik: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
Partner: Istarska županija
Suradnici: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Pula, Obrtnička komora Istarske županije, Valamar Riviera d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.