Izgradnja Doma za starije u Labinu

Početak projekta: siječanj 2021.
Dovršetak projekta: srpanj 2022.
Ukupna vrijednost projekta:  37.500.000,00 kuna (kredit 34.000.000 kuna + 3.500.000 kuna vlastita sredstva Grada Labina, Istarska županija će sufinancirati 50 % glavnice i kamate kredita, što iznosi 18.720.061,00 kuna)

Investitor: Grad Labin