2. sjednica - 9. rujna 2021.

 1. Odluka o stavljanju mandata članice Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. a) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatno-verifikacijske komisije (PDF), (XML)
  b) Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (CSV)
 4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (PDF), (XML)
 5. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za Istarsku županiju za 2021. godinu. (PDF), (CSV)
 6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije. (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu, (PDF), (XML
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2021. godine. Odluka UV - Polugodišnji izvještaj Financijskog plana. (PDF), (XML
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o stjecanju prava vlasništva i suvlasništva na nekretninama koje koriste domovi za starije osobe čiji je osnivač Istarska županija u Puli-Pola, Raši i Novigradu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bez naknade (PDF), (XML)
 11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu. (PDF), (XML
 12. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi. (PDF), (XML)
 13. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji. (PDF), (XML
 14. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije za 2021. - 2025. godinu. (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti Vlasti Medančić dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe. (PDF), (XML
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine. (PDF), (XML)
 17. Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije. (PDF), (XML)
 18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag – Novigrad na potpisivanje Ugovora o dugoročnom zaduživanju s IKB Umag d.d. (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML
 20. Rješenje o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice - Pula (PDF), (XML)
 21. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli. (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 2. sjednice Skupštine Istarske županije 
 2. Zapisnik s 2. sjednice Komisije za izbor i imenovanja
 3. Zapisnik s 3. sjednice Komisije za izbor i imenovanja