4. sjednica - 13. listopada 2021.

  1. Zaključak o prihvaćanju o Informacije o Sustavu gospodarenja otpadom na području Istarske županije s posebnim naglaskom na rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (PDF), (XML)
  2. Zaključak o odbijanju prijedloga Zaključka o provođenju ekološke studije utjecaja ŽCGO Kaštijun na zdravlje mještana i osiguranja uvjeta za zatvaranje ŽCGO Kaštijun te pronalazak alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)
  3. Zaključak o odbijanju Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju bioplinskog postrojenja za zbrinjavanje biološkog otpada predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)
  4. Zaključak o odbijanju prijedloga Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju sušione za fekalni mulj predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)
  5. Zaključak o odbijanju prijedloga Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju centra za gospodarenje glomaznim otpadom predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)
  6. Zaključak o odbijanju prijedloga Naputka županu Istarske županije predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)
  7. Zaključak o odbijanju prijedloga Preporuke upravi ŽCGO Kaštijun d.o.o. Pula predlagatelja Danijela Ferića (PDF), (XML)

Zapisnik:

  1. Zapisnik s 4. sjednice Skupštine Istarske županije