5. sjednica - 23. studenog 2021.

 1. Proračun Istarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – 1. čitanje (PDF), (XML)
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2022. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (PDF), (XML)
 4. Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2021. godinu (PDF), (ZIP)
 5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2021. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za  2021. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže i aquagana – gradska plaža Poreč (PDF), (XML)
 8. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o visini Turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2023. godinu (PDF), (XML)
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o XI. izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopunama Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske Osnovne škole „Edmondo de Amicis“ Buje (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske Osnovne škole Scuola elementare Italiana - Novigrad - Cittanova (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škola Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga (PDF), (XML)
 18. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 19. Rješenje o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice (PDF), (XML)
 20. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (PDF), (XML)
 21. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun (PDF), (XML)
 22. Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam (PDF), (XML)
 23. Rješenje o izboru Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 24. Rješenje o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina (PDF), (XML)
 25. Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (PDF), (XML)
 26. Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti (PDF), (XML)
 27. Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe (PDF), (XML)
 28. Rješenje o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske poslove (PDF), (XML)
 29. Rješenje o izboru Komisije za priznanja (PDF), (XML)
 30. Rješenje o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata (PDF), (XML)
 31. Zaključak o trećoj izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)

Zapisnici

 1. Zapisnik s 5. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 4. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Istarske županije